Gwarancja i serwis obrączek ślubnych OCH!


Złoto w obrączkach ślubnych OCH! objęte jest wieczystą gwarancją. Jego jakość potwierdzamy certyfikatem obrączek ślubnych dołączanym do każdej zakupionej pary. Karta Serwisowa, którą dodajemy do zakupionych obrączek ślubnych OCH!, uprawnia Was do przywilejów określonych w Regulaminie Karty Serwisowej

Regulamin Karty Serwisowej

  • Bezpłatna korekta obrączki dotyczy wyłącznie jednorazowej zmiany rozmiaru jednej obrączki klasycznej (jednokolorowej, bez zdobień, bez kamieni w oprawie), która nie wymaga ponownego wyprodukowania obrączki. Klient ponosi jedynie koszty przesyłki ubezpieczonej do producenta w łącznej kwocie 45 zł
  • Korekta rozmiaru pozostałych obrączek wiąże się z koniecznością ponownego ich wyprodukowania i jest odpłatna. Orientacyjny koszt określany będzie podczas przyjmowania zlecenia do serwisu i zdecydowanie polegać będzie na zredukowaniu kosztów Klienta do niezbędnego minimum.
  • Bezpłatne odświeżanie obrączek oznacza polerownie bądź matowienie ich powierzchni jeden raz w roku przez okres 5 lat i dotyczy wyłącznie modeli wykończonych w ten właśnie sposób. W przypadku wyprodukowania obrączki, usługa taka nie jest traktowana jako bezpłatne odświeżanie i jest odpłatna. Orientacyjny koszt określany będzie podczas przyjmowania zlecenia do serwisu i zdecydowanie polegać będzie na zredukowaniu kosztów Klienta do niezbędnego minimum. Czas oczekiwania na wykonanie serwisu wynosi od 2 do 6 tygodni (w zależności od wykonywanej usługi).